Hong Kong Trail Section #1-4 港島徑一至四段

瘋狂的Justin 同我突然決定喪走港島徑

logo港島徑 logo…

12點我地就由薄夫林出發, 先行上山頂既凌霄閣
為當日既總km 數目加extra 4km
再睇下自己體力同時間去盡力完成香港徑有幾多得幾多!

最後總共花左6小時完成 1-4段 25.5km!

Screen Shot 2013-02-17 at 6.44.47 PM當日路線 – 香港徑一至四段…

由凌霄閣左邊盧吉道…
再入夏力道
H008號座標….其實成日都見到
港島徑第一段我最喜歡的地方
第二段有”馬”路
置富
唔知條”馬”路上面係點…
平平果舊就係西高山
沿路經田灣山頭….都總算好好玩的一段…好開揚
跟住就係海怡半島

進入港島徑第三段
4:30pm, 其實都開始有少小累
係第四段入口, 決定休適十五分鐘後再出發…

又係漫漫既上山路
太陽都落山lu
睇夜景了….海洋公園
最後入晒黑都仲未出到第四段
7pm, 終於見到出口了!!
出銅鑼灣食南記…..極度肚餓真係咩都食得晒!!

————————————————————————————

其實港島徑1-4段真係有D悶,  風景行黎行去都係香港仔,
鴨利洲咁, 不停係個山腰度出出入入….少D意志都唔掂

Pictures of the day

————————————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s